en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

הגבלות גיל

מהו התנאי לגבי גיל ההשכרה המינימלי?
− התנאי עבור גיל ההשכרה המינימלי הינו שהגהג יהיה לפחות בן 21.
האם ישנם תנאים עבור גיל מקסימלי?
− לא, אין תנאים לגבי גיל מקסימלי להשכרה כל עוד ישנו רשיון נהיגה בתוקף.


מונחים
האם ישנם מונחים או תנאים מיוחדים לגבי ההשכרה הנעשית על ידי?האם אני יכול לקרוא מראש את הסכם השכירות שאותו אדרש לחתום בעת שאבוא לקחת את מכוניתי?
− כן, מונחים ותנאים מיוחדים/הסכמי השכירות ניתנים למציאה בדף המוחנים והתנאים באתר שלנו:
http://www.hb.mykonosrentals.gr/terms.php

תעודות נדרשות/פקדונות
איזה סוג של תעודות אדרש להראות בעת שכירת הרכב?
− תהיה חייב להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף לפחות לשנה. כמו כן, כרטיס אשראי בתוקף יהיה נדרש.


האם אתם דורשים פקדון עבור שכירת רכב?
− לא נדרש כל פקדון.


האם תתקבל כל סוג תעודה אחרת במקום רשיון נהיגה?
− לא, רשיון נהיגה הינו חיוני.


האם רשיון הנהיגה הרגיל שלי מספיק כאשר אני שוכר רכב מחוץ לארץ בה אני גר?
− כל רשיון מתוך האיחוד האירופי יתקבל. עבור אנשים מחוץ לאיחוד האירופי יהיה נחוץ רשיון נהיגה בינלאומי.


האם תבדקו את רשומות הנהיגה שלי?
− לא.


מה קורה אם יש לי עברות תנועה?
− שום דבר.


נהגים נוספים
האם מישהו אחר יכול לנהוג ברכב אותו אני שוכר?
− כן.


האם אתם דורשים תשלום עבור נהג נוסף?
− לא, אנו לא דורשים.


הזמנות מראש
האם יש צורך בכרטיס אשראי עבור הזמנה מראש?
− כן, כרטיס אשראי יידרש.


האם כרטיס האשראי/כרטיס החיוב שלי ייחויבו בעת ההזמנה מראש?
− לא, הכרטיס לא ייחויב. הרטיס נשמר כאימות עבור ההזמנה.


איך אני מבטל הזמנה קיימת?
− אפשר לבטל הזמנה באמצעות הטלפון או ע"י א-מייל.


מהי מדיניות הביטול שלכם?


תעריפי מכוניות
איך מחושבים מחירי השכרת הרכב?
− המחיר תלוי בעונה ובמחיר עבור כלי רכב מסוים. תלוי במספר הימים שעבורו תרצה להשכיר את הרכב, יש הנחות עבור השכרה לתקופות ארוכות יותר.


האם זה זול יותר להשכיר ביום מסוים בשבוע או בזמן מסוים בחודש?
− כן, ישנם הבדלים במחירים בין תקופת העונה והתקופה שמחוץ לעונה.


האם אתם משכירים רכבים למספר שעות?
− לא, תקופת ההשכרה המינימלית הינה 24 שעות. כל שעה מעבר לזה מחושבת כ-1/3 ממחיר ההשכרה היומי.


האם ישנם קנסות עבור החזרה מאוחרת?
− כן. כל שעת חריגה מחושבת כ-1/3 ממחיר ההשכרה היומי.


האם מחיר ההשכרה כולל את מחיר הדלק?
− לא, מחיר הדלק איננו כלול.


האם ישנן עמלות נוספות?
− אין עמלות נוספות.


האם אני אחסוך כסף אם אבצע את הזמנתי און-ליין?
− כן, יש חסכון בהזמנה און-ליין.


האם אתם מציעים גם מלונות או הנחות עבור שירותים תירותיים אחרים?
− כן, אנו מציעים הנחות עבור מחירים מלונות אם החלטת על השכרת הרכב.


שירותי השכרה
האם את מצבעים משלוחים של כלי רכב?
− כן, אנו מבצעים.


האם ישנו שרות אסיפת כלי רכב?
− כן, יש שרות כזה.
איזה ביטוח אתם מציעים כאשר אני משכיר רכב?האם אני חייב לקחת ביטוח?
− כן, אתה חייב.


האם אני יכול לשכור אביזרים נוספים?
− כן, אתה יכול.


מהי העמלה עבור כסא בטיחות לילד?
− כסא בטיחות לילד ניתן ללא עמלות נוספות.


האם אתם מציעים כלי רכב עבור אנשים עם נכויות?
− לא, אנו לא מציעים רכבים כאלו.